ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หนังสือรับรอง/ยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่สมัครสอบ จะต้องสอบในสนามสอบท้องที่ของหน่วยงานนั้น