ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักการอนุญาต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

** หมายเหตุ ** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-561 4292-3 ต่อ 5628

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักการอนุญาต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 


กรมป่าไม้  โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5628

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักการอนุญาต 
   
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (มีการแก้ไข)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 


หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-561 4292-3 ต่อ 5628
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการผ่านงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรอง/ยินยอมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย